(basis) school project Happy Energie

Happy Energie lessen!

Iedere school en in iedere klas hebben we te maken met bijvoorbeeld pestbeleid, cultuurverschillen, merkkleding verschillen tussen arm en rijk, sociale vaardigheden en normen en waarden. Ik kom een aantal weken  lang een prachtig project leiden. Waarvan er een bestaand format is die ik op welke manier dan ook aanpassen aan de behoefte van iedere (basis) school.

Ik kom de kinderen lesgeven in bijvoorbeeld zang, bewegen en acteren en ik werk met alle midden en bovenbouwklassen aan een eindvoorstelling einde van de week in de gymzaal of de aula.  We doen acteeroefeningen met bv pesters en hun slachtoffers en ik zorg ervoor dat ze in een aantal weken een team worden. Ik leer kinderen spelenderwijs weerbaar te worden en meer sociale vaardigheden onder de knie te krijgen. Spel is het meest succesvolle gereedschap om communicatievaardigheden te ontwikkelen. Omgangsvormen, normen en waarden & elkaar lief hebben spelen een grote rol.

Doelstelling voor kinderen en leraren is  samenwerken en elkaar beter leren kennen & natuurlijk veel plezier hebben.

De kinderen leren tijdens de lessen hoe we zang, dans en toneel met elkaar kunnen verbinden en leren we energie, concentratie en aandacht te combineren.

wat behandel ik in mijn lessen: Hoe gelukkig ben jij en wat is dat precies, geluk?
Wat maakt je gelukkig? Is geluk belangrijk? wat maakt je blij?

Maak vrijblijvend een afspraak of vraag de informatie op via de mail winnie@winniekids.nl of bel 06-41557604.

schoolproject winniekids