(basis) schoolprojecten

Een educatief week project op maat gemaakt!

Iedere school heeft te maken met bijvoorbeeld pestbeleid, cultuurverschillen, merkkleding verschillen tussen arm en rijk, sociale vaardigheden en normen en waarden. Wij komen één week lang een prachtig project leiden. Waarvan er een bestaand format is die we op welke manier dan ook aanpassen aan de behoefte van iedere (basis) school.

We komen de kinderen lesgeven in zang, bewegen en acteren en werken met alle midden en bovenbouwklassen aan een eindvoorstelling einde van de week in de gymzaal of de aula.  We doen acteeroefeningen met pesters en hun slachtoffers en zorgen ervoor dat ze in die week een team worden. We leren kinderen spelenderwijs weerbaar te worden en meer sociale vaardigheden onder de knie te krijgen. Spel is het meest succesvolle gereedschap om communicatievaardigheden te ontwikkelen.

Doelstelling voor kinderen en leraren is  samenwerken en elkaar beter leren kennen & natuurlijk veel plezier hebben.

De kinderen leren tijdens de lessen hoe we zang, dans en toneel met elkaar kunnen verbinden en leren we energie, concentratie en aandacht te combineren.

Maak vrijblijvend een afspraak of vraag de informatie op via de mail winnie@winniecasting.nl of bel 06-41557604.

schoolproject winniekids